Simple crop (panoramic)

Индија

Работата на Patchwork Kids во Индија е фокусирна на поддршка на децата од училиштето Riverside во Пачмари.

Училиштето Riverside е лоцирано во една изолирана висорамнина во најдлабокиот дел на Индија, Пачмари, во Мадја Прадеш, еден од најсиромашните региони во Индија. Во моментов поддржуваме голем број деца во ова училиште, година по година, само како резултат на луѓето како вас.

Пачмари од сите страни е опкружено со 1.000 км2 од националниот парк Сатпура. Има многу малку вработувања затоа што нема големи бизниси во таа област, ниту земјоделство, бидејќи поголемиот дел од земјиштето е заштитен.

Селото привлекува многу луѓе од локалните племенски села кои не се во можност да обезбедат за живот и кои доаѓаат со надеж за привремена работа или во Шумскиот оддел или во владиниот проект за иградба на патишта. Платата за таа работа никогаш не би им дозволила да ги школуваат нивните деца.

поддршка >

ако сакате да дознаете како можете да спонзорирате дете ве молиме контактирајте не

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player